Zespół
Kształcenia i Wychowania
w Dziemianach

 
 
 

 

 W pięknej, bardzo malowniczej okolicy na południu Kaszub, otoczonej lasami i jeziorami znajduje się
Nasza Szkoła.

 Zapraszamy...


Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
 ul. Wyzwolenia 20
83-425 DZIEMIANY
Tel.: (058) 6880009,
zkiwdziemiany@op.pl